Днес ще те заведем до Велико Търново - град, пълен с история и уникални забележителности, които трябва да посетиш поне веднъж в живота си. Най-разпространената теория за произхода на първоначалното име Търновград е славянската – от старобългарското тръневъ, тръновъ, тоест „трънлив, трънен“, и градъ – „оградено място, крепост, твърдина“, откъдето след това се развиват по-късните форми на името на града.

Царевец

Царевец е най-внушителната забележителност във Велико Търново, разположена на площ от 2872 кв.м. Главният вход е защитен от четири порти и кули над тях, като пред първата порта в миналото е имало подвижен дървен мост. Важна роля в крепостта имат дворцовия и патриаршеския комплекс. В миналото там са живяли средновековните владетели и техните приближени, които чертаели и осъществявали цялостната политика на държавата. Защитен е от всички страни с мощна крепостна стена и кули, във вътрешността му са разположени сгради с богато украсени фасади. Тронната палата и личните покои на владетеля са били с великолепен интериор. В Двореца са се намирали канцелариите на царската администрация, както и редица други сгради  В църквата са били полагани мощите на най-почитаната от българите светица – св. Петка Търновска. В този храм са погребани някои от българските владетели управлявали през XIV в.

© iStock

След като разгледаш Царевец през деня, не пропускай вечерта да се насладиш на аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“. Стотиците цветни светлини и няколко лазерни лъча, представят моменти от българската история, битките срещу османските орди, годините на турското робство, революционното движение и Освобожданието. Такъв тип шоу може да се види на мало места в света, едно от които са пирамидите в Египет.

Мултимедиен посетителски център “Царевград Търнов”

Тази уникална за Балканския полуостров туристическа атракция пресъздава важни събития от бита и културата на Царевград от XII и XIII век. Мултимедийният център е на два етажа и има 29 скулптурни фигури на знакови исторически личности, сред тях се открояват цар Иван Асен II и съпругата му Ирина Комнина, също и цар Калоян. На обща площ от 870 кв. м. оживяват още Балдуин Фландърски в сцена с неговото пленяване, знатни боляри в техните жилища, патриарси, занаятчии. Битът е отразен в експозицията на грънчарска работилница, монетарница, оръжейна и др.

© iStock

Археологически музей

Археологическият музей, в който можеш да разгледаш експозицията “Търновград – столица на България XII – XIV век”, се намира на площад “Съединение”. Изложените в нея археологически паметници илюстрират хилядолетната история и култура на Великотърновския регион, като акцентът е върху периода, в който градът е столица на българската средновековна държава.

Къщата с маймунката

Къщата с маймунката се намира между старите хали и Самоводската чаршия и е построена през 1849 г. от Кольо Фичето за нуждите на търговеца Никола Коюв. На фасадата е поставена седяща маймунка, откъдето идва и името на сградата. Външното оформление е с тухлена облицовка с изпъкнали фигури. Този начин за украсяване на външните фасади се среща рядко у нас и се смята, че за неговото използване е допринесъл Кольо Фичето.

© iStock

Архитектурно – музеен резерват “Арбанаси”

Арбанаси е място, което задължително трябва да посетиш, когато си във Велико Търново. Отдели време на петте църкви и двата манастира, които пазят българския дух и вяра и ще те върнат назад във времето. Най-ранните сведения за съществуването на Арбанаси са от края на XV – началото на XVI век. Запазените данъчни регистри дават сведения какви занаяти са били практикувани в селището – казанджийство, шивачество, бояджийство, обущарство, чехларство, златарство и др.

Преображенски манастир

Смята се, че Преображенският манастир е основан около 1360 г. от царица Теодора-Сара и сина й Иван Шишман. Това е и причината понякога манастирът да е наричан още “Сарин” или “Шишманов”. В миналото манастирът се е намирал на около 500 м южно от сегашния и в него са открити  фрагменти от стенописи в стила на Търновската живописна школа, от търновската трапезна керамика, декоративни съдове. Преди 25 години свлачище разрушава монашеските килии и църквата “Благовещение”, но те бързо са възстановени и сега манастирът е отворен за посешение.


Instagram

Търсиш конкретно място?